Menu

Duyurular


Karadeniz Memorandumu’nun Yeni Denetim Rejimi

SİRKÜLER NO: 22.5  / 044-040 = 20/01/2016      

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19/01/2016 tarih ve 239-50/2016 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
31.05.2015 tarihli BS MOU Basın Bildirisine atfen;

Karadeniz Liman Devleti Kontrolü Memorandumu (BS MOU) tarafından 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yeni bir Denetim Rejimi uygulama kararının alındığı, Paris MOU ve Tokyo MOU'yla uyumlu hale getirilen bu yeni rejimde denetlenecek gemilerin 'riske dayalı' bir yaklaşımla belirleneceği ifade edilmektedir.

İlgi yazı, geminin risk profiline karar verirken Liman Devleti Kontrolü (PSC) ile gemiye ait geçmiş veriler, gemi tipi, geminin yaşı ve bayrağı, tutulma sayısı, tanınan kuruluşların performansı ve denetimlerde saptanan eksiklikler gibi kriterlerin dikkate alındığını belirtmektedir.

İlgi yazıda, ayrıca, denetimlerin periyodik ve ek denetimler olmak üzere iki kategoriye ayrıldığının ve bunların a)yüksek risk taşıyan; b)orta derecede risk taşıyan; c)düşük risk taşıyan gemiler için hangi zaman aralıklarında yapılacağının altı çizilmektedir.
 
İlgi yazının Odamızda yapılan Türkçe özet çevirisi (Ek-1) ve İlgi yazı (Ek-2) ilişikte sunulmuştur.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: ilgi yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz