Menu

Duyurular


Karadeniz Konteyner ve RO-RO Taşımacılığı Konferansı (Black Sea Forum 2009)

SİRKÜLER NO: 12.3 / 0499-0408 = 17/08/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 14/08/2009 tarih ve  33232-370/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Denizcilik Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 14.08.2009 tarih ve 27906 sayılı yazısına atfen;

 

Ulaştırma Bakanlığı’nın 31.07.2009 tarih ve 1638 sayılı yazısından bahisle;

 

16 Ekim 2009 tarihinde Anapa / Rusya’da gerçekleştirilecek  3.Uluslararası Karadeniz Konteyner ve Ro- Ro Taşımacılığı Konferansı (Black Sea Forum 2009)’na katılacak firmaların bildirilmesi istenmektedir.

 

Keyfiyetin aciliyetinden ötürü, yukarıda bahse konu Konferansa katılmak isteyen Üyelerimizin 18 Ağustos 2009 tarihi mesai bitimine kadar Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’ne bildirimde bulunmaları ve İMEAK Deniz Ticaret Odası’na da bilgi verilmesi hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi yazı ve ekleri

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz