Menu

Duyurular


Karadeniz’e Sahildar Devletlerin Sınır / Sahil Güvenlik Makamları Arasındaki İşbirliği Anlaşması

SİRKÜLER NO: 10.1 / 0258-193 = 19/04/2011


İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 15/04/2011 tarih ve  1620-246/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Resmi Gazete’nin 12.04.2011 tarih ve 2011/1466 sayılı yazısına atfen, 08.11.2006 tarihinde İstanbul’da imzalanan ve 09.11.2010 tarihli Kanunla onaylanması uygun bulunan  ‘‘Karadeniz’e Sahildar Devletlerin Sınır / Sahil Güvenlik Makamları Arasındaki İşbirliği Anlaşması’’nın  onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 24.01.2011 tarihli ve HUMŞ/1902644 sayılı yazısı üzerine, 31.05.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3. Maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10.02.2011 tarihinde kararlaştırılmış ve 12 Nisan 2011 tarih ve 27903 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Ruhi Duman

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz