Menu

Duyurular


Kanun Değişikliği Karşılaştırma Tablosu

SİRKÜLER NO: 8.7 / 792-555  = 07/11/2019


07 Kasım 2019 tarih ve 30941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Kanun No: 7190, Kabul Tarihi: 24.10.2019 olan “Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile ilgili karşılaştırma tablosu ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

                                                                                                      Emin EMİNOĞLU

                                                                                                        Genel Sekreter

 

 

 

Ek: Karşılaştırma Tablosu

Dağıtım: Tüm üyelerimiz