Menu

Duyurular


Kano Yarışı (Salacak-Kız Kulesi Arası)

SİRKÜLER NO: 13.7  / 614-513  = 21/09/2015
 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18/09/2015 tarih ve 3773-689/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı'nın 17.09.2015 Tarih ve E.10040 Sayılı Yazısına atfen;
 
Türkiye Kano Federasyonu tarafından 2015 "Gazozuna Kapışalım" programı kapsamında yer alan Deniz Kanosu Yarışları'nın  03 Ekim 2015 tarihinde 10:00 – 17:00 saatleri arasında, Salacak Kıyısı ile Kız Kulesi arasında yapılacağı,
 
Yarışlarla ilgili gerekli önlemlerin Türkiye Kano Federasyonu tarafından alınması şartı ile seyir, can, mal ve çevre güvenliği çerçevesinde bölgede seyir yapacak gemi kaptanlarının uyarılması ve yarışların denizcilere duyurulması istenmektedir.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
 
Ek 1: ilgi yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz