Menu

Duyurular


Kanada Hükümetinin Aldığı Yaptırım Kararları

SİRKÜLER NO: 23.1 / 181-133 = 23/03/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22.03.2022 tarih ve 1575/243/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 21.03.2022 tarihli yazıda, Kanada Hükümeti'nin Rusya Federasyonu'na yönelik çeşitli yaptırım kararlarını yürürlüğe koyduğu bildirilmekte olup, söz konusu kararların içeriği hakkında detaylı bilgi Ek'te sunulmaktadır.’’

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz