Menu

Duyurular


Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 04/2 Sayılı Kararı

SİRKÜLER NO: 10.5  / 470-352 = 22/07/2013

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca, 21 Temmuz 2013 tarih ve 28714 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına Yönelik İlke Kararı” ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
Emin Eminoğlu
Genel Sekreter
 
 
Ek 1: 75935942-050.01.04-(04/2) Sayılı Karar
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz