Menu

Duyurular


Kabotajda Çalışan 400 Gros Tondan Küçük ..............

SİRKÜLER NO: 11.10/0494-367 = 24/08/2007

                                              

Ulaştırma Bakanlığı (Deniz Müsteşarlığı)nca, 16/08/2007 tarih ve 26615 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  "Kabotajda Çalışan 400 Gros Tondan Küçük Petrol Tankerlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"  aşağıda sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

(Genel Sekreter)

 

Bilgi için: İMEAK Bölgeleri DTO 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

 

 

 

16 Ağustos 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26615

YÖNETMELİK

        Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)’ndan:

KABOTAJDA ÇALIŞAN 400 GROS TONDAN KÜÇÜK PETROL

TANKERLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

          MADDE 1 – 14/4/2007 tarihli ve 26493 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kabotajda Çalışan 400 Gros Tondan Küçük Petrol Tankerlerine Dair Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer alan "1/6/2007" ibaresi "1/6/2008" olarak değiştirilmiştir.

          MADDE 2 – Bu Yönetmelik 31/5/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.