Menu

Duyurular


JSA- Mürettebat Değişikliği

SİRKÜLER NO: 23.1 / 602-487 = 28/08/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27.08.2020 tarih ve 2309/953/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 


Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (International Chamber of Shipping – ICS) alınan 26.08.2020 tarihli Ek’te sunulan yazıda, Japon Armatörleri Birliği (The Japanese Shipowners Association - JSA) tarafından gemiye katılmak üzere hava yolu ile seyahat eden gemi personeline ilişkin yeni tedbirlerin yayımlandığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, JSA’nın Japonya'daki karantina bürosu tarafından da alınabilen sahte COVID-19 test sertifikalarının verilmesi konusundaki endişelerini dile getirdiği ifade edilmekte olup, gemi personellinin resmi sertifikalara sahip olmasına yönelik önlemlerin alınmasını talep ettiği ,

 

 Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz