Menu

Duyurular


İzmit Limanı’na Gelen Liner Konteyner Gemilerine Etaplarda Yapılan İndirim

SİRKÜLER NO: 1.5 / 066-055 = 25/01/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 22/01/2010 tarih ve  326-43/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“İlgi a) Dekaş – Med Marine Müşterek Teşebbüsü’nün 12.01.2010 tarih ve DK/MM-010-10 sayılı yazısı.

      b) Dekaş – Med Marine Müşterek Teşebbüsü’nün 11.08.2009 tarih ve DK/MM-029-09 sayılı yazısı.

      c) 18.08.2009 tarih ve 377 sayılı Sirküler No.lu İMEAK DTO’nun yazısı.

 

 

Dekaş – Med Marine Müşterek Teşebbüsü’nden alınan İlgi (a) yazıda;

 

İMEAK DTO’nun İlgi (c) sirküleri ile de Web sitesinde de duyurulan İlgi (b) yazıda bildirilen tarihten itibaren uygulanmakta olan İzmit Limanı’na gelen liner konteyner gemilerine “etaplarda” kılavuzluk ücretlerinde uygulanmaya başlanan indirimlerin, küresel krizin sonlanmamış görünmesi nedeniyle devam etmekte olduğu,

 

Söz konusu indirimlerin kaldırılmasını gerektiren bir durum ortaya çıktığında, bu hususun ilgililere 15 gün önceden bildirileceği,”

 

hususları bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz