Menu

Duyurular


İzmit Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.6 / 0316-237 = 12/05/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 12/05/2011 tarih ve  1995-300/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“İzmit Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 12.05.2011 tarih ve 27932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği,

 

Yönetmelik Değişikliği ile;

 

1. Yönetmeliğin ismi “Kocaeli Liman Yönetmeliği” olarak değiştirilmiş ve buna bağlı Yönetmelik içinde ilgili yerlerde değişiklik yapıldığı,

 

2. Daha önce Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ile gazdan arındırma işlemi (gas free) ve karantina demirleme sahası olarak belirlenen “İzmit Demirleme Sahası” değişiklik ile “Tehlikeli Madde Taşımayan Gemilerin Demirleme Sahası” olarak belirlendiği,”

 

Bildirilmekte olup, anılan Yönetmelik ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

Ek:  1 Yönetmelik

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz