Menu

Duyurular


İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü Yedekli Seyir Operasyonu Hk.

SİRKÜLER NO: 11.5 / 608-470 = 26/09/2013
 
 
Sayın Üyemiz,
 
“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığından alınan, 25/09/2013 tarih ve
36933900-145.99-2650 sayılı “İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü Yedekli Seyir Operasyonu” konulu yazısında;
 
Gebze-İzmir otoyolu projesi izmit körfezi geçiş köprüsü altyapı çalışmaları kapsamında, İzmit Körfezi’nin 27 Eylül 2013 tarihinde 10:00 ile 17:00 saatleri  arasında 7 (yedi) saat süreyle çift yönlü olarak deniz trafiğine kapatılacağı,”
 
Bildirilmekte olup, ilgi yazı ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: İlgi yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz