Menu

Duyurular


İzmir Libya Feribot Seferleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 393-299 = 18/06/2013
 
 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 17/06/2013 tarih ve  2459-381 / 2013 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“31 Mayıs 2013 tarihli ulusal bir gazetede yayımlanan ve ilgi yazı Ek’inde bir örneği gönderilen “İzmir-Libya Feribot Seferi Yine Başlasın” başlıklı haber kesitinde, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ekrem DEMİRTAŞ’ın açıklamalarına atıfla, bu yılın ilk dört ayında Libya’ya olan ihracatın % 49 arttığı, daha önce Libyalıların feribot seferleri ile birçok ürünü İzmir’den götürdüğü, geçmişte kent ekonomisine ciddi katkı sağlayan İzmir – Libya feribot seferlerinin yeniden başlatılması gerektiği, gerekirse feribotların yakıt masrafının İZTO tarafından karşılanacağının bildirildiği,
 
hususlarından bahisle İzmir ile Libya arasında feribot seferi yapabilecek denizcilik şirketlerine bahsi geçen konu ile ilgili gereken duyurunun yapılması istenmektedir.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
Emin EMİNOĞLU
Genel Sekreter
 
 
 
 
EK: İlgi Yazı ve Ek’i Haber Kesiti Örneği (2 Sayfa)
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz