Menu

Duyurular


İthalat Tebliği ve İthalat Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SİRKÜLER NO: 11.5 047 / 043 = 21/01/2016      

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20/01/2016 tarih ve 246-53/2016 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın İthalat Tebliği (İTHALAT: 2016/1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'nin 20 Ocak 2016 tarih ve 29599 no.lu sayısında yayınlanmıştır.
 
Bahis konusu Tebliğlerin, Odamızın web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr)'nda "Duyurular/Mevzuat Duyuruları" bölümünde yayınlanmaktadır.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: İlgi Tebliğler
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz