Menu

Duyurular


İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda ( I sayılı liste ) Değişiklik

SİRKÜLER NO:8.7 / 706-567 = 14/11/2008

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 13/11/2008 tarih ve 5506-520/2008 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

12/11/2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren 2008/14260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İthalat Rejim Kararı eki I sayılı listedeki bazı eşyaların Gümrük Vergisi oranları yeniden belirlenmiştir.

 

Buna göre;

 

İthalat Rejimi Kararına Ekli I sayılı listede yer alan 1005.90.00.00.19, 1007.00.90.00.00, 1008.20.00.00.11 ve 1008.20.00.00.12 gümrük tarife istatistik pozisyonlarındaki eşyalar için gümrük vergisi % 130 olarak yeniden düzenlenmiştir.

 

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ekte sunulmuş olup, Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: Bakanlar Kurulu Kararı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz