Menu

Duyurular


İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 10.5  / 396-301 = 18/06/2013
 
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, 18 Haziran 2013 tarih ve 28681 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan, “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
Emin EMİNOĞLU
Genel Sekreter
 
 
 
 
Ek 1: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz