Menu

Duyurular


İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılacak İtirazlar

SİRKÜLER NO: 23.1  / 846-643 = 17/11/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16/11/2017 tarih ve 4346-721/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 10.11.2017 tarih ve 0511/17425 sayılı yazısına atfen;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan "İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü" kapsamında, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz taleplerinin, 7 Aralık 2017 tarihine kadar, Odamız vasıtasıyla işyeri tehlike sınıfının belirlenmesi komisyonunda yer alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne gönderilmesi gerektiği,

 

Ayrıca, yapılacak itirazlar için doldurulacak ve bahse konu Prosedür çerçevesinde ekli olan "Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu"na; https://www.tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar/Sayfalar/  adresinden ulaşılabileceği hususu,”

 

Belirtilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz