Menu

Duyurular


İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri...

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0715-580 = 21/12/2009

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, 9/12/2009 tarih ve 27427 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ” ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: 1 Tebliğ

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

Bilgi İçin: İMEAK DTO