Menu

Duyurular


İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 10.5  / 469-351 = 22/07/2013
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, 20 Temmuz 2013 tarih ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
Emin Eminoğlu
Genel Sekreter
 
 
Ek 1: İlgi Yönetmelik
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz