Menu

Duyurular


ISWG-GHG 14 Sonuçları

SİRKÜLER NO: 23.1 / 190-113 = 31/03/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 31.03.2023 tarih ve 963/252/2023 sayılı yazısı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO) Deniz Çevresini Koruma Komitesi bünyesindeki (Marine Environment Protection Committee-MEPC) Gemilerden Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına Yönelik Oturumlararası Çalışma Grubu’nun 14’üncü Oturumu (Intersessional Working Group on Reduction of GHG Emissions from Ships-ISWG GHG 14) 20-24 Mart 2023 tarihleri arasında hibrit olarak gerçekleştirilmiştir. 

Odamız tarafından takip edilen bahse konu çalışma grubu toplantısında gündeme gelen önemli konuların sonucu hakkında IMO resmi web sayfasında (https://bit.ly/3JZ8Bz6)  yayımlanan duyuruda yer alan özet bilgilerin Türkçe tercümesi Ek’te sunulmaktadır.’’


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz