Menu

Duyurular


İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimi

SİRKÜLER NO: 10.5 / 0272-208 = 17/05/2010

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca, 12/05/2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” aşağıda sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

Bilgi için: İMEAK DTO