Menu

Duyurular


İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2013/4796 Sayılı Karar

SİRKÜLER NO: 8.1  / 412-309 = 24/06/2013

 
22 Haziran 2013 tarih ve 28685 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan, “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2013/4796 Sayılı Karar” aşağıda sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
Recep DÜZGİT
Yönetim Kurulu Başkanı
       
                                                                                         
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz
 
 
 
 
 
 
 
 
22 Haziran 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28685
BAKANLAR KURULU KARARI
          Karar Sayısı : 2013/4796
          Ekli “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 6/5/2013 tarihli ve 8986 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/5/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                                         
 
İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar