Menu

Duyurular


İstanbul Ulusal Deniz Kirliliğine Acil Müdahale Tatbikatı

SİRKÜLER NO: 20.1 / 577-410 = 21/09/2011


İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 21/09/2011 tarih ve  3535-519/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Ulaştırma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’’nden alınan 20.09.2011 tarihli ve B.11.0.BHİ.0.00.00/939 sayılı Basın Duyurusu atfen;

 

Denizcilik Müsteşarlığı koordinasyonunda ve “5312 Sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun ile Uygulama Yönetmeliği” çerçevesinde yapılan İstanbul Ulusal Deniz Kirliliğine Acil Müdahale Tatbikatının, 28-29 Eylül 2011 tarihleri arasında İstanbul’ da gerçekleştirileceği,

 

Bahse konu Tatbikatın icrası için, İstanbul Boğazı’nın, 29 Eylül 2011 Perşembe günü, Saat:09.30-14:30 arasında sadece 5 saat süre ile Deniz Trafiğine ara verileceği İlgi yazı ile bildirilmekte olup Tatbikat Basın Duyurusu Ek’te sunulmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek 1: Ulaştırma Bakanlığı Duyurusu

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz