Menu

Duyurular


İstanbul Ulusal Deniz Kirliliğine Acil Müdahale Tatbikatı

SİRKÜLER NO: 20.1 / 570-407 = 20/09/2011


İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 15/09/2011 tarih ve  3444-502/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü’nden alınan 13.09.2011 tarihli ve 4084 sayılı yazına atfen;

 

Denizcilik Müsteşarlığı koordinasyonunda ve “5312 Sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun ile Uygulama Yönetmeliği” çerçevesinde yapılan İstanbul Ulusal Deniz Kirliliğine Acil Müdahale Tatbikatının, 28-29 Eylül 2011 tarihleri arasında İstanbul’ da gerçekleştirileceği, Üyelerimize duyurulmasının önem taşıdığı ve Meclis Üyelerimizden Tatbikata katılım olması halinde, Bölge Müdürlüğüne isimlerinin bildirilmesi İlgi yazı ile istenilmektedir.

 

Müsteşarlık tarafından planlanan Tatbikata (28 Eylül Polisevi/Zeytinburnu, 29 Eylül Mimar Sinan Üniversitesi/Fındıklı’da) ait senaryo üzerinde; denizlerimizde muhtemel kaza ve petrol kirliliğe karşı, zamanında ve etkin müdahale edilebilmesi için, Ülkemizin sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerin gözden geçirilmesi, eksikliklerin giderilmesi amacıyla sahada denenmesi gibi global bir acil müdahale yaklaşımının ortaya konulması amaçlanmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek 1: İlgi yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz