Menu

Duyurular


İstanbul Ticaret Odası Seminer Daveti

SİRKÜLER NO: 12.2 / 860-600 = 17/12/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17.12.2019 tarih ve 6942-866/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı’nın 13/12/2019 tarih ve 142536 sayılı yazısına atfen;

 

Elektronik Belge ve Defter Uygulamalarındaki Yenilikler" başlıklı bilgilendirme seminerinin 19 Aralık 2019 Perşembe günü saat 13:00 – 17:30 saatleri arasında İstanbul Ticaret Odası Merkez Bina (Eminönü) 4. Kat Meclis Salonunda düzenleneceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, seminerin ücretsiz olduğu ve  katılım halinde 

https://forms.gle/afsfEMxybj3jFfd9A   linkinde  yer alan  formun doldurularak kayıt yaptırılmasının gerektiği,”

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz