Menu

Duyurular


İstanbul Metrosu Haliç Metro Geçiş Köprüsü

SİRKÜLER NO: 13.7 / 011-010 = 14/01/2014
 

 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 14/01/2014 tarih ve  204/31-2014 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’nın 13.01.2014 tarih ve 377 Sayılı Yazısına atfen;
 
Raylı Sistem Daire Başkanlığı’nın 09.01.2014 tarih ve s14-98 sayılı yazısı ile, İstanbul Metrosu Taksim    Haliç – Yenikapı Arası Elektromekanik Sistemleri Temin ve İşletmeye Alma İşi projesindeki 31.01.2014 Şişhane – Yenikapı arası yolculu işletmeye geçiş hedefleri kapsamında “Sinyal Dinamik Testi ve Tren Deneme Seferlerinin” kesintisiz olarak gerçekleştirilebilmesi için Haliç Metro Köprüsü Döner Kısmının 12.01.2014 tarihinden itibaren hafta sonları da dahil olmak üzere 01.02.2014 tarihine kadar 24 saat sürekli Kapalı / Erişilebilir konumda olmasının ve kilitli kalmasının istenildiği,
 
Bu sebeple Haliç Metro Geçiş Köprüsü çalışmalarının herhangi bir kesintiye uğramadan yapılabilmesi için hafta sonları da dahil olmak üzere 01.02.2014 tarihine kadar Haliç Metro Geçiş Köprüsü’nün kapalı kalacağı,
 
Bu itibarla, bölgede seyir, can, mal ve çevre güvenliği açısından gemi/kaptan/donatan/üyelerimizin uyarılması istenmektedir.”
                                                          
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz