Menu

Duyurular


İstanbul Liman Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

SİRKÜLER NO: 11.6 / 0038-035 = 19/01/2012

 

Bakanlar Kurulunca, 19/01/2012 tarih ve 28178 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “İstanbul Liman Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük” hakkındaki 2011/2666 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı aşağıda sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

 

 

 

 

19 Ocak 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28178

TÜZÜK

          Karar Sayısı : 2011/2666

          Ekli “İstanbul Liman Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulu’nca 27/12/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

İSTANBUL LİMAN TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK

MADDE 1 – 24/7/1996 tarihve 96/8442 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstanbul Liman Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Danıştayca incelenmişolan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.