Menu

Duyurular


İstanbul Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği

SİRKÜLER NO: 18.1 / 554-415 = 14/10/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 13/10/2010  tarih ve  4571-491 / 2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İstanbul Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Kurulmasına İlişkin Tebliğ” ile merkezi İstanbul’da olmak ve sekreterya hizmetleri İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yürütülmek üzere, İstanbul Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği kurulmuştur.

 

Söz konusu tebliğ;

 

İSTANBUL GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

KURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(İHRACAT 2010/3)

 

MADDE 1 – (1) 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, merkezi İstanbul’da olmak ve sekreterya hizmetleri İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yürütülmek üzere, İstanbul Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği kurulmuştur.

 

Yürürlük

 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

şeklindedir.

 

Gemi ve yat ihracatı ile iştigal eden Üyelerimizin ihracat sürecinde ve prosedürlerin uygulanması aşamasında söz konusu kurum ile temasa geçmeleri gerekmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 Dağıtım: Tüm üyelerimiz