Menu

Duyurular


İstanbul Çırağan Sarayında Düzenlenecek Yunan-Türk İş Forumu_Acil

SİRKÜLER NO: 12.3/049-041 = 23/01/2008

 

ACİL

İlgi:  İMEAK Bölgeleri DTO'dan alınan, 22/01/2008 tarih ve 460-27/2008 sayılı “25.01.2008’de, İstanbul Çırağan Sarayında Düzenlenecek Yunan-Türk İş Forumu”
hakkındaki sirküleri.

 

İlgi sirküler ile ;

 

İlgi: İstanbul’daki Yunan Başkonsolosluğu Ekonomik ve Ticari İşler Bölümünden Odamıza gönderilen 17.01.2008 tarih ve Ref. No.F.2225 sayılı yazı.

 

İlgi yazıda, Yunanistan Başbakanı Sayın Kostas KARAMANLİS’in Türkiye’ye yapacağı resmi ziyaret vesilesi ile, 25 Ocak 2008 tarihinde, İstanbul’da, Çırağan Sarayı Balo Salonunda bir Türk-Yunan İş Forumu düzenleneceği bildirilmektedir.

 

İlgi yazıda, öğleden sonraki oturum esnasında,  anılan Otelin Yıldız salonunda Türk ve Yunan iş adamları arasında iş görüşmelerinin yapılacağı belirtilmekte olup, Odamız Üyelerine söz konusu olayın duyurulması ve üyelerimizden toplantı ile ilgilenebilecek ve Yunanlı katılımcılardan bazıları ile muhtemel işbirliği konularını görüşmek isteyecek olanların, İlgi yazı Ek’indeki cevap formunu doldurarak kendilerine mümkün olduğu kadar çabuk göndermeleri istenmektedir.

 

Toplantının sabah oturumuna katılmak isteyenler olduğu takdirde, bu kişilerin olayın ev sahipliğini yapan DEİK’in web sitesinden (www.deik.org.tr) programı öğrenebilecekleri veya aşağıdaki telefon veya faks numaralarından DEİK ile doğrudan doğruya bağlantı kurabilecekleri dile getirilmiştir:

 

Tel: 0212  339 5029, 270 4190

Faks:0212 2703092

 

İlgi yazıda, anılan toplantının sabah oturumuna katılım ücretinin 200YTL olduğu, ancak, öğleden sonra yapılacak oturuma katılımın ücretsiz olacağı belirtilmiştir.

 

İlgi yazı Ek’indeki Türk-Yunan İş Forumu Katılım Formu (Ek-1) ve Türk-Yunan İş Forumu Taslak Programı (Ek-2) ilişikte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

(Genel Sekreter)

 

 

EKLER için lütfen tıklayınız

 

Ek-1:  Türk Yunan İş Forumu Katılım Formu

Ek-2:  Türk-Yunan İş Forumu Taslak Programı

 

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz