Menu

Duyurular


İstanbul Boğazı'nda Balık Avcılığı

SİRKÜLER NO: 23.1 / 676-483 = 27/10/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26.10.2022 tarih ve 3358/777/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü 26.10.2022 tarihli ve 662093 sayılı Ek’te sunulan yazısında, İstanbul Boğazı'nda ekonomik değeri yüksek olan palamut, lüfer, çinekop, torik ve hamsi gibi balıkların Boğaz geçişlerinin Ekim-Kasım döneminde yoğun olarak yaşandığı ve balık avcılığının yasak olması nedeniyle su ürünleri avcılığı yapılamadığından bahisle balık geçişinin yaşandığı Ekim-Kasım döneminde belirli gün ve saatlerde Türk Boğazları'nda balık avcılığının serbest bırakılması talebine istinaden, İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiğine çapariz verilmemesi amacıyla, Bölge Liman Başkanlığı tarafından belirlenecek seyir emniyeti ve deniz güvenliğinin tesisine yönelik tedbirlerin eksiksiz yerine getirilmesi ve denizcilere duyurusunun yapılması, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin uyarı ve tavsiyelerine eksiksiz uyulması, bölgeyi kullanan yerel trafik kullanıcılarının konu hakkında bilgilendirilmeleri kaydıyla, İstanbul Boğazının tek sefere mahsus olmak üzere 06 Kasım 2022 tarihinde 00:01 ila 14:00 saatleri arasında ticari gemi geçiş trafiğine kapatılarak balık avcılığı için balık avlama tekne/gemilerine açılması talebinin uygun olduğu belirtilmektedir.

Söz konusu yazıya Odamızın web sayfasından (www.denizticaretodasi.org.tr) Genel/Teknik ve Mevzuat Duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.’’


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 


 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz