Menu

Duyurular


İstanbul Boğazı Deniz Testleri

SİRKÜLER NO: 13,7 / 64-056 =26/01/2016      

İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından alınan, 26.01.2016 tarih ve 58799809-622.03/E.816 sayılı “İstanbul Boğazı Deniz Testlerikonulu yazısı.
 
“a)Marmara Araştırma Merkezi Başkanlığı'nın 22.01.2016 tarih ve 15272 sayılı yazısı.
 b)Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü (Seyir Emniyeti ve Deniz güvenliği Daire Başkanlığı)'nın 25.01.2016 tarih ve 6084 sayılı yazısı.
 
Marmara Araştırma Merkezi Başkanlığından intikal ettirilen ilgi (a) yazı ile "Akustik Doppler Akıntı Algılayıcı Sistem Geliştirilmesi ve Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) Sistemine Entegrasyonu (AKAAS) Projesi" kapsamında İstanbul Boğazında aşağıda bulunan lokasyonlarda tesis edilecek akıntı sensörler ve sensörlere ait kabloların deniz dibine yerleştirilmesi ile ilgili çalışmaların “GM Denizcilik Kurtarma ve Sualtı Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti”ne ait GARGANEY ve STORM KNIGT isimli gemiler kullanılarak 25/01/2016–15/02/2016 tarihlerinde 08:00 – 19:00 saatleri arasında 41°0’ 15,45" K 029° 0' 0,55" D, 41˚ 1’ 22,55” K 029˚0' 3,41" D, 41° 7’ 30,29” K 029° 4’ 24,84" D koordinatlarında yapılacaktır.
 
Gemilerin çalışma yapacağı deniz alanlarında seyir yapan gemi kaptanlarının, gemi ilgililerinin seyir, can, mal ve çevre güvenliği bakımından dikkatli olması ve konunun denizcilere duyurulması,”
 
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: ilgi yazı
 
 
Dağıtım: Tüm Üyelerimiz