Menu

Duyurular


ISPS Kod Uygulamaları Kapsamında Gemiler İçin Güvenlik Seviyesi Belirlenmesi

SİRKÜLER NO: 2.2  / 594-460 = 17/09/2013  

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan, 17/09/2013 tarih ve 3694-564/2013 sayılı yazısında;
 
“İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 13.09.2013 Tarih ve 8320 Sayılı Yazısı.
 
İlgi yazı ile; Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan 09.09.2013 tarih ve 21252218-460.00-2013-853166 sayılı yazısında; Beyrut Büyükelçiliğimizden alınan yazıya istinaden bölgede son dönemde meydana gelen gelişmeler bağlamında artan risklere ve tehditlere dikkat çekildiği, bu bağlamda Lübnan’ın Trablus limanına giden gemilerimizle ilgili olarak Trablus’taki ve Suriye açıklarındaki güvenlik durumuna göre bir değerlendirme yapılması gerektiğinden bahisle, Dışişleri Bakanlığımızca bölgedeki mevcut durum dikkate alınarak Lübnan limanlarını ziyaret edecek Türk Bayraklı ticari gemilerimiz için ISPS Kod uygulamaları kapsamında Güvenlik Seviyesi’nin (2)’ye çıkartılmasının tavsiye edildiği,
 
Bu itibarla, son dönemde bölgede meydana gelen gelişmeler bağlamında artan riskler ve tehditler nedeniyle Dışişleri Bakanlığımızın uygun görüşleri doğrultusunda ve 20.03.2007 tarihli ve 26468 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği’ne istinaden ISPS Kod kapsamındaki Türk Bayraklı ticaret gemilerimizden Lübnan limanlarına uğrayanlar için Güvenlik Seviyesi 2(iki)’nin ilan edildiği,
 
ISPS Koda tabi limanlarımızın ve gemilerimizin hâlihazırdaki güvenlik seviyelerine ilişkin duyuruların http://www.didgm.gov.tr internet adresinden “ISPS” başlığı altında eş zamanlı olarak yayımlandığı,
 
Söz konusu güncelleme hakkında gemi sahiplerinin, işleticilerin, kaptanların ve acentelerin bilgilendirilmesi, istenmektedir.”
 
denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                Saygılarımızla,
                                                         Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                             Emin EMİNOĞLU
                                                                              Genel Sekreter
 
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz