Menu

Duyurular


İspanya’da Alıkonan Gemiler

SİRKÜLER NO: 20.2 / 0451-0338 = 19/08/2010


İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 18/08/2010 tarih ve  3771-407/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Daire Başkanlığı’nın 17 Ağustos 2010 tarih ve 447833 sayılı yazısına atfen;

 

1. Alicante Limanı’nda alıkonulan Yabancı Bayraklı Türk Sahipli bir gemiye “deniz güvenliğini tehlikeye atmak” suçundan 60.000€ para cezası kesildiğini, Liman Yetkililerinin bu ceza ödenmeden geminin serbest bırakılmasına izin verilemeyeceğini, cezanın kaldırılmasının da söz konusu olmadığını,

 

2. ERIKA I isimli petrol tankerinin 1999 yılında batarak İspanya’nın Kuzey kıyılarında çevre felaketine yol açmasından sonra İspanya’daki Deniz ve Çevre Güvenliğine ilişkin Mevzuatın çok ciddi bir revizyona tabi tutulduğu ve cezaların arttırıldığından bahisle, bilhassa çevre ve çevre kirliliğine neden olabilecek eksiklik ve uygunsuzluklarda, İspanya’da alıkonan gemilere uygulanan cezaların her koşulda teminat olarak önceden ödenmesinin gerekmekte olduğu, dava açılarak temyize gidilebileceği, fakat bahse konu davanın 1 yıla kadar uzayabileceği ve cezanın mahkeme tarafından arttırılarak uygulanmasının da mümkün olduğu,”

 

bildirilmektedir.

 

İspanya’ya sefer yapan Türk Bayraklı ve Türk Sahipli gemilerin belirtilen uygulamalara karşı dikkatli olmaları hususunda bilgilerinizi rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz