Menu

Duyurular


ISM Genişletilmiş Denetim Kampanyası

SİRKÜLER NO: 22.3/0425-314 = 11/07/2007

İlgi:  İMEAK Bölgeleri DTO'dan alınan, 10/07/2007 tarih ve 3596-285/2007 sayılı "ISM  Genişletilmiş Denetim Kampanyası" hakkındaki sirküleri.

İlgi sirküler ile ;

a)     T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 27.06.2007 tarih ve 21184 sayılı yazısı.

b)     T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 27.06.2007 tarih ve 21184 sayılı yazısı.03.10.2006 tarih ve 4714 sayı ve 430 sirküler no.lu yazımız.

1.     İlgi (b) yazılarında, Paris MOU kapsamında yapılan denetimlerde tutulan gemilerin eksikliklerinin büyük kısmının ISM Kod kapsamında olduğu ve bu neticeyle Paris MOU kapsamında yapılan denetimlerde “Genişletilmiş ISM Kod Denetim Kampanyası” uygulamasına başlanacağı, yine İlgi (b) yazılarının Ek’inde gönderilen açıklama ve soruların titizlikle incelenerek Türk Bayraklı gemilere yapılacak önsörvey uygulamalarında tatbik edilmesi ve denetim neticesinde www.denizcilik.gov.tr/gsk internet adresindeki ISM istatistik formunun doldurulması yönünde Bölge Müdürlüklerinin talimatlandırıldığı,

2.     Söz konusu denetim kampanyasının 1 Eylül – 30 Kasım 2007 tarihleri arasında Paris MOU, Tokyo MOU, Akdeniz MOU, Karadeniz MOU ve diğer Memorandum bölgelerinde uygulanacağı,

3.     Paris MOU tarafından hazırlanan ISM Genişletilmiş Denetim Kampanyası ile ilgili ekte de bir örneği gönderilen kontrol listesi ve açıklamaları içeren formdan, kontrol listesinin Türk Bayraklı gemilere yapılan önsörveylerde halihazırda uygulandığı,

4.     Konunun önemine binaen, yapılan denetimlerde gerekli özenin gösterilmesi ve denetim kampanyasının sektöre duyurulması istenmektedir.

hususları bildirilmektedir.                 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

(Genel Sekreter)

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz