Menu

Duyurular


ISM-CODE Uluslar arası Emniyetli Yönetim Sistemi Uygulama ve Denetçi Eğitimleri

SİRKÜLER NO: 22.2 / 0178-138 = 18/03/2010

 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan, 17/03/2010 tarih ve 1206-144/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi’nin 12.03.2010 tarih ve D/ 2010-1472/RY/AG sayılı yazısı ile;

 

1. 10 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilecek, kişi başı katılım ücreti 350 TL olan ISM Code – Uluslararası Emniyetli Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi, ve

 

1-2-3 Nisan 2010 tarihlerinde 3 gün süreli gerçekleştirilecek ve kişi başı katılım ücreti 1000 TL olan ISM Code – Uluslararası Emniyetli Yönetim Sistemi Denetçi Eğitimi,

düzenleneceği,

 

2. ISM Kod uygulamalarına görevleri gereği dahil olan, ancak sistemin geliştirilmesinde rol almak zorunda olmayan, iş yoğunluğu nedeniyle zamanı kısıtlı ISM Kod kullanıcılarına Kod’un felsefesini tanıtarak sistemin firmalarda daha iyi anlaşılmasını ve verimli kullanılmasını amaçlayan Uygulama Eğitimi sonunda katılımcılara “Türk Loydu Katılım Sertifikası”;  ile,

 

3.  Kod isteklerine uygun denetim yapılması için uygulamalı ve teorik eğitim vermenin yanısıra, sistem içi denetleyicisi adaylarına iç denetim kuralları hakkında ISM Kod isteklerini kapsayan bilgilerde vermeyi amaçlayan Denetçi Eğitimi’nin sonunda ise yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara “Türk Loydu Başarı Sertifikası’nın verileceği,”

 

bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz