Menu

Duyurular


İşletme Değerlendirme Raporu(İDR)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 660-509 = 27/08/2021

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26.08.2021 tarih ve 2398/902/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’İşletmelerin mevcut durumlarını, sektörünün gelişimini, sektör içerisindeki konumlarını görebilmeleri ve ekonomik faaliyetlerinin yürütülmesinde alacakları kararlara yardımcı olması, ulusal ve uluslararası iş ilişkilerinde ve finans kuruluşlarında referans olarak kullanabilmeleri amacı ile 2016-2020 yıllarına ilişkin idari kayıtlar esas alınarak Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan, İşletme Değerlendirme Raporu (İDR)'nin 2020 versiyonu e-devlet üzerinden işletmelerin erişimine ücretsiz olarak açılmış bulunmaktadır. Konuyla ilgili KOSGEB yazısının ekte yer aldığı,’’


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz