Menu

Duyurular


İskenderun Limanında Konteyner Hizmetlerinin Verilmesi

SİRKÜLER NO: 1.4 / 0259-200 = 10/05/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 04/05/2010 tarih ve  2126 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

TCDD İskenderun Liman İşletme Müdürlüğü’nün 26.03.2010 tarih ve 1255 sayılı yazısına atfen;

 

Liman Hizmetleri Tarifesinin 3.1.4/2-b “İşletmece İş sahibine Verilebilecek İzin” maddesinde;

 

“Konteyner terminali bulunan limanda, konteyner yükleme ve/veya boşaltmada kullanılmak üzere, Post Panamax tipi gemilere de hizmet verebilecek kapasitede ihtiyaç miktarı kadar Mobile Harbour Crane kurulmasına izin verilebilecek olup, bu hizmet karşılığında konteyner adedi başına 16 ABD Doları ücret indirimi yapılır. Bu uygulama sadece konteynerlerin gemiye yükletilmesi ve/veya boşaltılmasını kapsayacaktır.” hükmünün yer aldığı,

 

Gerek Liman Hizmetleri Tarifesinin yukarıda belirtilen maddesi kapsamında gerekse ihale ile hizmet alımı şeklinde İskenderun Limanında konteyner hizmetlerinin verilebilmesi için yapılacak çalışmalara yön vermesi amacıyla;

 

İskenderun Limanında bir konteyner terminali oluşturulması durumunda liman kullanıcılarının (gemi acenteleri, lojistik firmaları dahil) İskenderun Limanına yıllık tahmini ne kadar konteyner getirebilecekleri hususunun Derneğimiz üyelerine sorulması ve sonucunun bir yazı ile İMEAK Deniz Ticaret Odası’na bildirilmesi istenmektedir.

 

Bu kapsamda, İskenderun Limanında bir konteyner terminali oluşturulması durumunda, İskenderun Limanına yıllık tahmini ne kadar konteyner getirilebileceği hakkındaki görüşlerinizin 31 Mayıs 2010 tarihi mesai bitimine kadar Derneğimize bildirilmesini önemle rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

 Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz