Menu

Duyurular


İskenderun Körfezi Hizmet Sahası Römorkörcülük Hizmeti

SİRKÜLER NO: 2.8 / 556-382 = 25/07/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25.07.2019 tarih ve 2754-502/2019 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Uzmar Uzmanlar Denizcilik Tic. ve San. Ltd. Şti’nin 25.07.2019 tarih ve R-108 sayılı yazısına atfen;

 

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 27.06.2019 tarihi ve 19463099-145.02-E.48365 sayılı yazısına istinaden, İskenderun limanında yapılan denetim neticesinde İskenderun Körfezi Hizmet Sahasında "Römorkörcülük Hizmeti" vermek üzere 26.07.2019 tarihi itibariyle şirketlerinin (Uzmar Uzmanlar Denizcilik Tic. ve San. Ltd. Şti.) ve Med Marine Kılavuzluk ve Römorkör Hizmetleri İnş. San. ve Tic. A.Ş. firmasının yetkilendirildiği,

Buna göre, 26.07.2019 tarihi saat 00:01' den başlayarak İskenderun Körfezi hizmet sahasında verilecek "Römorkörcülük Hizmetleri" nin İdare tarafından RÖM.8 belge numaralı "Römorkörcülük Hizmet İzin Belgesi" ile İskenderun Körfezi hizmet sahasi için yetkilendirilen şirketlerinin (Uzmar Uzmanlar Denizcilik Tic. ve San. Ltd. Şti.) tarafından yerine getirilmeye başlanacağı,

26.07.2019 tarihi saat 00:01'den başlayarak, İskenderun Körfezi Hizmet Sahasında verilecek "Römorkörcülük Hizmetleri" için:

1) Talepnameler, Ordinolar ve gerekli iletişim için İlgi yazıda yer alan telefon, mail ve adreslerin kullanılması gerektiği, (EK)

2) 26.07.2019 tarihi saat 00:01'dan başlayarak verilecek "Römorkörcülük Hizmetleri" için faturaların Uzmar Uzmanlar Denizcilik Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından düzenleneceği,

3) Verilecek Römorkörcülük Hizmetleri için İdare tarafından 2003 yılında yayınlanıp uygulamaya konulan ve halen geçerliliğini koruyan "Hizmet Tarifesi" nin uygulanacağı,

4) Ödemelerin, fatura düzenleyen firmalarının İlgi yazıda yer alan banka hesap numarasına 7 gün içerisinde yapılacağı,”

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı ve Ekleri

Dağıtım: Tüm üyelerimiz