Menu

Duyurular


İş Yargılaması

SİRKÜLER NO: 23.1 / 67-49 = 31/01/2020


İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 27.01.2020 tarih ve 34221550-045.02-901 sayılı yazı.

 

İlgi yazı ile;

“Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, iş mahkemeleri ve iş yargılamasında karşılaşılan sorunlar ile ilgili olarak Birliğimiz görüşleri talep edilmiştir.

 

Birliğimiz görüşlerinin oluşturulabilmesi için öneri ve değerlendirmelerinizin 4 Şubat 2020 tarihine kadar Birliğimize (mspm@tobb.org.tr e-posta adresine) gönderilmesi gerektiği,”

 

 

Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz