Menu

Duyurular


İran’a Yönelik Yaptırımlar Hk.

SİRKÜLER NO: 4.8 / 482-411 = 23/07/2015
 
 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 23/07/2015 tarih ve 3039-568/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Uluslararası Deniz Ticaret Odası'ndan (ICS) alınan 16.07.2015 tarih ve MLC(15)16 sayılı yazı ve ekine atfen;
               
ICS Üyeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından İran'a uygulanan yaptırımlardaki geçici muafiyet ile ilgili güncel bilgiyi dikkate almaya davet edilmektedirler.
İlgi yazıda, İran'ın nükleer programıyla ilgili uluslararası müzakerelerin 14 Temmuz 2015 tarihinde "Ortak Kapsamlı Eylem Planı" (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA) adındaki bir anlaşmayla sonuçlandığı bilgisi verilmektedir.  Eğer anlaşma başarıyla uygulanırsa, son zamanlarda İran'a uygulanan yaptırımlar, İran'ın önümüzdeki on yıllık nükleer programı üzerinde uygulanacak olan katı sınırlamalar karşılığında kaldırılacaktır.
 
Anlaşmanın yürürlüğe girmesi birkaç ayı alacak olup,  bu süre içerisinde AB Konseyi ve ABD Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), ilk olarak 20 Ocak 2014 tarihinde uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin (bkz. 31 Ocak 2014 tarihli MLC(4)07) geçici olarak ertelenmesi durumunun devam edeceğini duyurmuşlardır. İlgi yazı Eki'nde (Ek- A) yer alan AB Konsey Kararı, geçici yaptırım muafiyetini 14 Ocak 2016 tarihine kadar uzatmakta ve ilgili sözleşmelerin anılan tarihe kadar kapsam dışı bırakılması gerektiğine açıklık getirmektedir. OFAC, bahse konu yaptırım muafiyetinin "Uygulama Gününe" kadar devam edeceğini açıklamıştır. OFAC'ın açıklaması aşağıdaki internet adresinde yer almaktadır:
 
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/iran.aspx
Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na, Avrupa Birliği'ne ait aşağıdaki internet adresinden erişilebilmektedir:
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150714_01_en.htm
İlgi yazı ile ayrıca, aşılması gereken bazı önemli siyasi engellerin bulunması sebebiyle, Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın uygulanmasının kesin olmadığı vurgulanmaktadır. Bu nedenle, İran'la ticaret yapmak niyetinde olan armatörlerin uygun hukuki tavsiye almalarının ve sigorta kulüpleriyle işbirliği içinde olmalarının önem arz ettiği ifade edilmektedir. ICS Üyelerinin önemli gelişmeler hakkında bilgilendirilmesine devam edilecektir.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
Ek 1: İlgi yazı ve eki
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz