Menu

Duyurular


INTERVENTION 1969 Sözleşmesi ve INTERVENTION 1973 Protokolü Hk.

SİRKÜLER NO: 20.1 / 0541-388 = 07/09/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 24/08/2011 tarih ve  3290-479/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın 19.08.2011 tarihli ve   

  B.02.l.DNM70.76.00,01.722.02-24788 sayılı yazısına atfen;

 

1."Petrol Kirliliği Kazalarına Açık Denizlerde Müdahale Edilmesi Hakkında Uluslararası 1969 Sözleşmesi (INTERVENTION 1969 Sözleşmesi) ve 1973 Protokolü (INTERVENTION 1973 Protokolü)" nün; açık denizde gerçekleşebilecek bir deniz kazası sonucunda, petrol veya petrol dışındaki maddelerden kaynaklanan deniz kirliliği yada kıyı şeritlerine yayılan kirliliğe istinaden hazırlandığı ve kirlilikten etkilenme olasılığı bulunan sahildar devletler tarafından söz konusu kirliliğe karşı önlem alınması ve müdahale edilmesine ilişkin yöntem ve usulleri içerdiği,

 

2.Ayrıca, sahildar devletin, kirliliği ortadan kaldırmaya yönelik müdahalesinde,' geminin bayrak devleti, ilgili petrol sirketi ve diğer sahildar devletler ile koordinasyon içerisinde hareket etmesi gerektiği, ancak son derece acil durumlarda herhangi bir bildirimde bulunmadan gerekli önlemleri alabileceği, alınan önlemlerin veya yapılan müdahalenin, gerçekleşen hasara ya da karşılaşılan tehlikeye uygun oranda olmasının gerektiği,

 

3."INTERVENTION 1969 Sözleşmesi ve INTERVENTION 1973 Protokolü ile dört Değişikliğin orijinal İngilizce ve Türkçe metinlerine www.denizcilik.gov.tr internet adresindeki "Görüşe Açılan IMO Sözleşmeleri" seçeneğinden erişilebildiği,

 

4.Bu kapsamda, söz konusu Sözleşme ve Protokolüne taraf olunması hususu ile Resmi Gazete'de yayınlanacak Türkçe Metinlere ait Odamızın görüş ve önerilerine esas olacak görüşler, 26 Eylül 2011 tarihine kadar istenmektedir.

 

Sözleşme ve Protokolüne ait olabilecek görüş ve Önerilerin, 23 Eylül 2011 günü mesai bitimine kadar İMEAK Deniz Ticaret Odasına gönderilmesi hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: ilgi yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz