Menu

Duyurular


"Innovative Solutions in Maritime & Naval Sector" Konulu Seminer Hk.

SİRKÜLER NO: 12.1/132-108 = 25/02/2015

 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24.02.2015 tarih ve 802-146/2015 sayılı yazısı.
 
"Piri Reis Üniversitesi 'nin 17.02.2015 tarih ve 33145096-051-05/88 sayılı yazısına atfen ;
 
Üniversiteleri tarafından Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında yürütülmekte olan “Gemi İnşa Sanayii Ar-Ge ve İnovasyon Kapasitesi Geliştirme Merkezi ve Sertifikasyon Programı” faaliyetleri kapsamında 26 Şubat 2015 günü Piri Reis Üniversitesi Konferans Salonunda ilgi yazıda belirtilen program kapsamında “Innovative Solutions in Maritime & Naval Sector” konulu bir seminer gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, Seminer duyurusu Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) “Genel Duyurular” bölümünde yayınlanmaktadır."
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
Ek: İlgi Yazı
 
 
Dağıtım: Tüm Üyelerimiz