Menu

Duyurular


İngiltere, Danimarka, Güney Afrika'dan Gelenlere Uygulanacak İşlemler

SİRKÜLER NO: 23.1 / 983-788 = 30/12/2020


İlgi: T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün 29.12.2020 tarih ve 37916317-499-E.393 sayılı yazısı.

 

 

            25/12/2020 tarihli ve 13588366-149-2223 sayılı yazı.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün ilgi sayılı yazısında dünyayı tehdit etmeye devam eden COVID-19 pandemisi sürecinde; İngiltere’deki vaka artışları ile ilişkili olduğu bildirilen ve mutasyona uğramış olan SARS-CoV-2 virüsünün, İngiltere dışındaki Danimarka ve Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki COVID-19 vakalarından da izole edildiği bildirilmiştir.

Söz konusu yazıda devamla uluslararası giriş noktaları da dâhil olmak üzere ülkemize yeni varyant SARS-CoV-2 virüsünün girişinin önlenmesi amacıyla İngiltere, Danimarka, Güney Afrika'dan gelenlere uygulanacak işlemler belirtilmiştir. Bu çerçevede;

          Son 10 gün içerisinde İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nde bulunan ve Türkiye’ye gelen 6 yaş üstü kişiler girişlerinden önceki son yetmiş iki (72) saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmeleri gerekmektedir.

           Bu kişiler konaklayacaklarını beyan ettikleri adreste (ev, otel vb.) karantinaya alınacaktır. Konaklayacak yeri olmadığını belirtenler ise İl Sağlık Müdürlüklerince belirlenecek mekanlarda karantina altına alınacaklardır.

           Karantina sürelerinin 7. gününde PCR testleri yapılarak test sonuçları negatif çıkanların 7. günün sonunda karantinası sona erdirilecektir. PCR testleri pozitif çıkanların tedavilerinin Sağlık Bakanlığı COVID-19 rehberi doğrultusunda yapılacaktır.

          Karantina altına alınacak kişilerin takibi açısından, uluslararası giriş noktalarında bu kişilerden “COVID-19 Hastası/Temaslısı İzlem (Karantina) Bilgilendirme ve Onam Formu” doldurmaları istenecek, bu formlar 30 gün süresince muhafaza edilecek ve bu kişilerin bilgileri ivedilikle Halk Sağlığı Yönetim Sistemine (HSYS) kaydedilecektir.

          Uçak mürettebatı, gemiadamı ve daha önceki uygulamalarımızda olduğu gibi TIR şoförleri için PCR testi ve karantina zorunluluğu bulunmamaktadır.

Süreçlerin paydaşlarla birlikte koordineli ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için giriş noktalarında gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek : İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz