Menu

Duyurular


IMO Seyir, Haberleşme, Arama ve Kurtarma 6 Toplantısı Sonuç Raporu Özeti

SİRKÜLER NO: 12.3 / 142-093 = 19/02/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19.02.2019 tarih ve 665-111/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın 30.01.2019 tarihli RN(19)02 sayılı yazısından bahisle;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından gönderilen ilgi yazıda, IMO Seyir Haberleşme ve Arama Kurtarma Alt Komitesi 6. Dönem Toplantısı (NCSR 6)’nın 16-25 Ocak 2019 tarihleri arasında Londra’da IMO yerleşkesinde gerçekleştirilen toplantısına ilişkin sonuç raporu özeti ekte sunulmaktadır.

 

Bu kapsamda bahse konu rapor özeti incelenerek konuya ilişkin varsa görüş ve önerilerinizin ICS’e iletilmek üzere Deniz Ticaret Odası’na (serkan.inal@denizticaretodasi.org.tr ) bildirilmesi hususu”,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz