Menu

Duyurular


IMO Hukuk Komitesinin 106. Oturumundaki “Terk Edilen Gemiadamları” Konusundaki Görüşmeleri

SİRKÜLER NO: 21.1 / 309-196 = 17/04/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 16.04.2019 tarih ve 1502-266/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)'nın 09.04.2019 tarihli ve LA(19)18 sayılı yazısından bahisle;     

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından gönderilen İlgi yazıda; IMO Hukuk Komitesinin 106'ncı Oturumunda; gemiadamlarının terki durumunda finansal güvence sağlanması hükmü ile ilgili gemiadamlarının yaralanma veya ölümüne ilişkin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC) 2006 ve değişikliklerinden doğan hak taleplerine ilişkin gemi sahiplerinin sorumluluğu konularının görüşüldüğü bildirilmektedir.

 

Oturumdaki görüşmeler neticesinde öneri ve değerlendirmeler kapsamında;

 

1. Bazı olaylarla ilgili işleyişe bağlı olarak; gemiadamlarının terki statüsünde ele alınan durumların, olay çözüme ulaşmış ise, statüsünün değiştirilerek çözümlenmiş olarak dikkate alınması,

 

2.Gemiadamının terk edilmesi vakalarında Bayrak Devletleri ve Liman Devletlerinin uygun bir şekilde ve zamanında bilgilendirilmesi, yine aynı şekilde Bayrak ve Liman Devletlerinin de uygun ve zamanında bildirimde bulunması,

 

3. Terk edilme vakalarının çoğunun, ITF ve ICS gibi danışma statüsünde olan kuruluşlar tarafından rapor edildiği, ancak bu tür durumlar ile ilgili bildirimlerin Sivil Toplum Örgütleri tarafından da yapılabileceği,

 

4. Yurda Dönüşü gereken çekirdek kadro mürettebatı için fonların yetersiz olduğu,

 

5. Gemiadamlarının terki ile ilgili Bayrak ve Liman Devletlerinin arasındaki işbirliğini sağlamak adına oluşturulacak Kılavuzların, konuya yönelik süreci hızlandırmak adına ILO ve IMO  yoluyla hazırlanması,

 

6. Terk edilmiş gemiadamı statüsünde balıkçıların, veri tabanında terk edilmiş denizcilerden ayrı olarak değerlendirilmesi gerektiği,

 

7. Uluslararası P & I Kulüpleri Grubu, MLC'de yapılan 2014 değişikliklerinin yürürlüğe girdikten sonra 18 Ocak 2017 tarihinde  41 terkedilme vakasının ele alındığı ve çoğu vakanın ITF ile işbirliği içinde makul bir süre içinde etkin bir şekilde çözümlendiği,

 

8. Terk edilme davalarının çoğu zaman  Üye Devlet veya ilgili kuruluş tarafından sağlanan bilgiye göre değerlendirildiği, bilginin doğru olup olmadığına yönelik bir kesinlik olmadığı, bu sebeple de doğru bilgileri elde etmenin daha etkili bir yoluna ihtiyaç duyulduğu,

 

9. Geçerli MLC, 2006 maddeleri uyarınca, Liman Devleti, denizcilerin yurda dönüş haklarının kullanabilmelerine olanak sağlaması gerektiği,

 

10. MLC, 2006'da gemi mürettebatının değişimi ile ilgili masraflarının sigortacı tarafından geri ödemesinin yapılmasının kabul görmediği, böylelikle de bu talebin P&I Kulüpleri kapsamına girmediği,

 

11. Bayrak devletinin gemiadamlarının yurda dönüşleri konusundaki birincil sorumluluğu, bazı konularda liman güvenliği ile çeliştiği, bu ve yurda dönüş maliyetlerinin düşük tutulması konularının bilahare görüşülmesi gereken hususlar arasında olduğu,

 

12. Bazı sigorta şirketlerinin, MLC 2006 Sözleşmesindeki 2014 yılı değişikliklerine ilişkin yükümlülüklerini bildirmesi, gelecekteki  finansal güvence ile ilgili sorunlar ve hataların doğurabileceği etkilerin değerlendirilmesi, hususlarının gündeme geldiği,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz