Menu

Duyurular


IMO Genel Kurulu 28 – ICS Raporu Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1 / 779-589 = 31/12/2013
 

 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 26/12/2013 tarih ve  5271-746 / 2013 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“İlgi yazıda, ICS Üyelerinden IMO Genel Kurul’u 28’in sonucu ile ilgili bir raporu dikkate almaları istenmektedir.
 
IMO  Genel Kurulu 28, 25 Kasım – 4 Aralık 2013 tarihlerinde Londra’daki IMO merkezinde  yapılmıştır. Genel  Kurul IMO’nun en yüksek yönetim  kuruluşu olup, burada Konsey gelecek iki yıl için seçilmektedir.  IMO Genel Kurulu aynı zamanda, çalışma programını onaylamaktan, bütçeyi oylamaktan ve yüksek seviyeli, yasama ile ilgili kararların müzakeresi ve kabulü ile birlikte IMO’nun faaliyetini sürdürebilmesi için olan gelirlerin saptanmasından sorumludur.
              
İlgi yazıda, IMO Genel Kurulu Başkanının Türkiye’den Ekselans Ünal Çeviköz olduğu (Türkiye’nin Londra Büyükelçisi ve IMO Türkiye Daimi Temsilcisi) belirtilerek, Kaptan Agisilaos Anastasakos’un (Yunanistan) ve Bayan Mayte Medina’nın (Amerika Birleşik Devletleri) oturumun başında yapılan Delegasyon Başkanları toplantısının tavsiyesi ile Komite 1 ve 2’ye başkanlık etmek üzere oy birliği ile seçildikleri bildirilmektedir.  Komite 1; idari, mali, hukuki ve teknik işbirliği sorunlarını, Komite 2 ise teknik sorunları görüşmüştür.
              
İlgi yazıda  belirtildiğine göre, ICS Üyelerinin ilgilenebilecekleri, söz konusu Toplantının başlıca sonuçları aşağıdadır:
               
IMO  Konseyi Seçimleri                 
IMO Konseyi üç kategoride seçilmiş 40 Devletten ibarettir;
 
Kategori (a) -  Uluslararası denizcilik hizmetleri sağlamada en büyük çıkarı olan 10 Devlet
Kategori (b) – Uluslararası Deniz Taşımacılığı ile en fazla ilgili 10 Devlet
Kategori  ( c ) – Yukarıdaki (a) ve (b) Kategorilerine  seçilmemiş  olan 20 Devlet
 
Daha önce kategori (a) ve (b)’ ye göre seçilmiş olan Devletler bir muhalefet olmaksızın durumlarını korumuşlardır; kategori ( c )’de Konsey sıralanmasında Peru Mısır’ın yerini almıştır.
 
Aşağıda belirtilen Devletler 2014 -2015 iki yıllık süresi için seçilmişlerdir:
 
Kategori (a) – Çin, Yunanistan, İtalya, Norveç, Panama, Kore Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri.
 
Kategori (b) – Arjantin, Bangladeş, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, Hindistan, Hollanda, İspanya ve İsveç.
 
Kategori ( c ) – Avustralya, Bahama Adaları,  Belçika, Şili, Kıbrıs, Danimarka, Mısır, Endonezya, Jamaika, Kenya, Liberya, Malezya, Malta, Meksika, Fas, Filipinler, Singapur, Güney Afrika, Tayland, Türkiye.
 
IMO Genel Kurulu 28’den hemen sonra yapılan Konsey’in 111. Oturumunda Mr. Jefrey Lanz’ın (Amerika Birleşik Devletleri) ve  Mr. Dumisani Ntuli’nin (Güney Afrika) gelecek oturumlar için Konsey Başkanı ve Konsey Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaya devam edecekleri doğrulanmıştır.
 
IMO Genel Kurul Kararları
 
İlgi yazıda, Oturum esnasında 33 Genel Kurul Kararının kabul edilmiş olduğu ve aşağıda belirtilenlerin muhtemelen ICS Üyelerinin dikkatini çekeceği bildirilmektedir:
 
 
 
 
 
2
 
 
A.1060(28) İMO ÖRGÜTÜ İÇİN STRATEJİK PLAN (2014 – 2019 ARASINDAKİ ALTI YILLIK SÜRE İÇİN)
 
A.1061(28) IMO ÖRGÜTÜNÜN YÜKSEK SEVİYELİ FAALİYET PLANI VE 2014-2015 İKİ YILLIK SÜRESİ İÇİN ÖNCELİKLER
 
A.1070(28) IMO SÖZLŞEŞMELERİ UYGULAMA KODU (KOD III)
 
A.1071(28) İDARELER TARAFINDAN ULUSLARARASI EMNİYETLİ YÖNETİM KODUNUN (ISM) UYGULANMASI HUSUSUNDA REVİZE EDİLMİŞ KURALLAR
 
A.1080(28) KUZEY DENİZİ, MANŞ DENİZİ VE SKAGERRAK’DA YETERİNCE VASIFLI DERİN DENİZ KILAVUZ KAPTANLARININ GÖREVLENDİRİLMESİ HUSUSUNDA TAVSİYE.
 
A.1081(28) BALTIK DENİZİNDE YETERİNCE VASIFLI DERİN DENİZ KILAVUZ KAPTANLARININ GÖREVLENDİRİLMESİ HUSUSUNDA TAVSİYE
A.1088(28) GEMİLERİN BALAST SUYU VE SEDİMENTLERİNİN KONTROLÜ VE YÖNETİMİ İÇİN ULUSLARARASI KONVANSİYONUN UYGULANMASI, 2004
 
A.1090(28) KIYI İZNİ VE KIYIDAKİ TESİSLERE GİRİŞ BAKIMINDAN MÜRETTEBAT MENSUPLARINA İYİ
DAVRANILMASI
 
A.1091(28) GEMİDE CİDDİ BİR SUÇ İŞLENDİĞİ İDDİASINDAN SONRA VEYA GEMİDE KAYIP BİR KİŞİ OLDUĞUNA DAİR RAPOR VERİLDİKTEN SONRA DELİLLERİN KORUNMASI VE TOPLANMASI  VE  DURUMDAN ETKİLENEN KİŞİLERE DİNİ DESTEK VE TIBBİ BAKIM SAĞLANMASI HUSUSUNDA KURALLAR
 
İlgi yazıda, IMO Genel Kurulu esnasında belirtilen sorunlarla ilgili olarak daha başka bilgiye gerek duyulduğu takdirde ICS Müdürü David Tongue ile temas edilmesi istenmektedir.”
                                                           
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: İlgi yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz