Menu

Duyurular


IMO / Denizde Düzensiz Göçmenleri Kurtaran Ticari Gemiler ve Mürettebatın Ödüllendirmesi

SİRKÜLER NO: 23.1   / 232-197 = 22/03/2016                   


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22/03/2016 tarih ve 1218-228/2016 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan 14.03.2016 tarih ve 10631634 sayılı yazısına atfen;

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından yayınlanmış örneği ekli sirküler mektupta denizde düzensiz göçmenlerin kurtarılmasında yer alan ticari gemiler ve mürettebatın üstün çabalarından dolayı özel bir sertifikayla ödüllendirilmesine ilişkin IMO 114. Dönem Konsey Toplantısı ile 29. Genel Kurul kararlarının hatırlatıldığı; 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren denizde gerçekleştirilen kurtarmalar çerçevesinde ülkemizce aday gösterilmesi uygun görülen ticari gemiler ve mürettebata ilişkin bilgilerin iletilmesinin talep edildiği,

-Bu bağlamda, söz konusu özel sertifika ödülü için aday gösterilecek ticari gemi ve mürettebata ilişkin bilgilerin Dışişleri Bakanlığı'na iletilmek üzere Genel Müdürlüklerine bildirilmesi,

istenmektedir.

Konuyla ilgili olarak özel bir sertifika ödülü için aday gösterilecek gemi ve mürettebata ilişkin bilgilerin İlgi Yazı Ek'inde (ANNEX 2)'de yer alan gemi ile ilgili bölümdeki bilgilerini içerecek şekilde Genel Müdürlüğe iletilmek üzere 8 Nisan 2016 tarihine kadar Odamıza bildirilmesi hususunda gereğini arz ve rica ederiz.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
 
Ek :İlgi Yazı Örneği
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz