Menu

Duyurular


IMO Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC) 65. Oturumu Hk.

SİRKÜLER NO: 12.1 / 379-291 = 12/06/2013
 
 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 11/06/2013 tarih ve  2346-360 / 2013 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization – IMO) Deniz Çevresini Koruma Komitesi’nin (Marine Environment Protection Committee – MEPC 65), 13 – 17 Mayıs 2013 tarihleri arasında toplandığı, Deniz Çevresini Koruma Komitesi’nin enerji verimliliği düzenlemelerini daha fazla geliştirmeye yönelik çalışmalarında dikkate değer bir ilerleme kaydettiği; Gemilerin Enerji Verimliliğini Geliştirmek için Teknoloji Transferi ve Teknik İşbirliğini Artırmaya dair MEPC Kararını kabul ettiği ve uluslararası deniz taşımacılığı için Sera Gazı Emisyonları tahminini güncellediği bilgisi verilmektedir. Komite’nin ayrıca, Balast Suyu Yönetimi Konvansiyonunun uygulanmasını işaret eden bir taslak Meclis kararında da anlaşmaya varmış olduğu ve bazı balast suyu yönetimi sistemlerini onayladığı ifade edilmektedir.”
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
Emin EMİNOĞLU
Genel Sekreter
 
 
 
Ek-1: İlgi yazının Türkçe çevirisi
Ek-2: İlgi yazı ve Eki
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz