Menu

Duyurular


IMO 2020 Öncesinde ICS Basın Bülteni

SİRKÜLER NO: 23.1 / 869-604 = 27/12/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24.12.2019 tarih ve 7009-887/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“ICS’nin 20.12.2019 tarih ve PRESS(19)31 sayılı yazısına atfen;

 

Dünya ticaret filosunun büyük bir kısmının %0,5 veya daha az kükürt içeriğine sahip yakıtlar kullanmasını gerektiren BM Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO) Küresel Kükürt Üst Limiti Uygulaması'nın yürürlüğe girmesine kısa bir süre kala, ICS Genel Sekreteri Sn. Guy PLATTEN'in denizcilik endüstrisi ve düzenleyicilerine yönelik yayınladığı mesaj ilgi ile Odamıza gönderilmiştir. 

Yeni IMO regülasyonlarının uygulamaya konulacağı önümüzdeki dönemde, IMO tarafından alınan tüm kararlar dikkatle ele alınarak güncellenmiş "2020 Küresel Kükürt Üst Limiti ile Uyum Kılavuzu" da dahil olmak üzere, geçtiğimiz 18 ay boyunca ICS tarafından gemi işletmecileri için brifingler ve kılavuzlar hazırlandığı,”

Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz