Menu

Duyurular


İMEAK DTO Merkez Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri Hk.

SİRKÜLER NO: 6.13  / 760-575 = 24/12/2013
 
 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 16/12/2013 tarih ve  5100-720 / 2013 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün “2013/210 sayılı Denizde Yağ, Yakıt ve Su İkmal Operasyonları konulu Uygulama Talimatı” ile ilgili 26 Aralık 2013 Perşembe günü 14:00-16:00 saatleri arasında Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Hizmet Binası’nda (Adres: Kılıç Ali Paşa Mah. İlyas Çelebi Sok.No:23 Cihangir-Beyoğlu/İSTANBUL ) Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri düzenlenecektir.
 
Seminere katılarak gemi acentesi personeli tanıtım kartını yenilemek isteyen üyelerimizin ekte yer alan dilekçeyi, gemi acentesi personeli tanıtım kartı fotokopileri ile birlikte en geç 25 Aralık 2013 Çarşamba günü saat 12:00’ye kadar 0212 293 79 35 faksa veya fatmanur.nomer@ denizticaretodasi.org.trve merve.hantal@denizticaretodasi.org.tre-posta adreslerinden birine göndermeleri  gerektiği,”
                                                                                                   
Bildirilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
EK : Dilekçe Örneği (1 sayfa)
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz